This site is intended for healthcare professionals

Fibrodysplasia ossificans progressiva, Rare disease

Informatiekaarten over Fibrodysplasia ossificans progressive (FOP)

Deze twee kaarten zijn in 2022 door Ipsen ontwikkeld voor medische specialisten en jeugdartsen om meer bekendheid te geven aan het ziektebeeld Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP), zodat het makkelijker te herkennen is. De symptomen van deze ultra-zeldzame genetische botziekte zijn typerend voor FOP, maar een definitieve diagnose wordt gesteld via genetisch onderzoek. In deze kaarten wordt besproken hoe de ziekte is te herkennen, welke expertise en diagnostiek nodig zijn, en wat de risico’s zijn van invasieve medische ingrepen.

Fullscreen Mode
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

DRSC-NL-000013 03/02/2023

Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33b 2132 LS Hoofddorp Nederland